W związku z przypadającą na 18 maja br. setną rocznicą urodzin św. Jana Pawła II, patrona województwa kujawsko-pomorskiego, urząd marszałkowski planuje organizację szeregu wydarzeń, chcąc w ten sposób godnie uczcić tę ważną dla regionalnej społeczności rocznicę.

Wszystkie planowane przedsięwzięcia mają odbywać się, w związku z reżimem sanitarnym związanym z COVID-19, bez udziału publiczności, stąd ich transmisja dostępna będzie w internacie i regionalnej telewizji Informacje i kanały transmisji publikowane będą na bieżąco na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl

17 maja br. planowana jest – poprzez transmisję w TVP Bydgoszcz oraz streaming w internecie – organizacja, następujących po sobie i tworzących jedną całość artystycznych wydarzeń, które realizowane będą w trzech miastach, które odwiedził Jan Paweł II w trakcie swoich pielgrzymek do Ojczyzny: Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP we Włocławku – koncert tenora Piotra Buszewskiego przy akompaniamencie organów; Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy – wykonanie okolicznościowego utworu przez Orkiestrę Symfoniczną FP; projekcja multimedialna o Janie Pawle II na fasadzie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Wydarzenie dedykowane będzie jako podziękowanie dla narodu włoskiego, za przyjęcie Papieża Polaka u siebie w kraju i stworzenie naszemu patronowi drugiego domu, ale również jako wyraz solidarności z Włochami w związku ze skalą, jaką dotknął ich COVID-19. Wszystkie wydarzenia przeplatane realizacyjnie będą m.in. archiwalnymi wypowiedziami Jana Pawła II z pielgrzymek we Włocławku, Bydgoszczy i Toruniu oraz utworami wykonanymi w swoich domach przez lokalnych artystów.

Dzień później, 18 maja br., obchody rozpoczną się o godz. 12:00 uroczystą Mszą św. w toruńskiej Katedrze śś. Janów. Następnie planowana jest uroczysta sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Wydarzeniom towarzyszyć będzie wystawa zdjęć z wizyt Jana Pawła II w naszym regionie (zdjęcia autorstwa Arturo Mari i fotografów z regionu).

Dla mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego zostały również przygotowane konkursy. Organizatorzy chcą w nich zachęcić do udekorowania flagami papieskimi, zdjęciami i kwiatami domów, okien, ogrodów, ulic i osiedli. Pozwoli to poczuć szczególną atmosferę, która towarzyszyła przyjazdom Jana Pawła II do naszego regionu. Konkurs adresowany jest do osób indywidualnych oraz do organizacji i instytucji. Dla tych, którzy chcą wyrazić swoje wspomnienia o papieżu poprzez sztukę, przygotowano kolejny konkurs. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do przesyłania zdjęć, filmów, prac plastycznych, utworów literackich i muzycznych, które wiążą się z Janem Pawłem II, jego pielgrzymkami i pontyfikatem.

Planowany jest także program dla młodszych mieszkańców województwa. Na platformie edukacyjnej Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa, w dniu 18 maja br. przeprowadzone będą, we współpracy z działającym na wydziale teologicznym UMK Laboratorium św, Jana Pawła II, lekcje on-line dla szkół podstawowych i średnich o patronie.

oprac. MJ

zdjęcie: kujawsko-pomorskie.pl

Źródło: http://diecezja.bydgoszcz.pl/2020/05/12/urzad-marszalkowski-zaprasza-na-obchody-100-rocznicy-sw-jana-pawla-ii/