schem6at

Schemat organizacyjny (opis z grafiki powyżej)

 

 • DYREKTOR
  • Główny Księgowy
   • Sekcja Finansowo-Księgowa
   • Sekcja do spraw Statystyki i Dokumentacji Medycznej
  • Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa
   • Wojewódzka Przychodnia Dermatologiczna
   • Poradnia Dermatologiczna
   • Poradnia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową
   • Wojewódzka Przychodznia Chorób Zakaźnych
   • Poradnia Hepatologiczna
   • Poradnia Profilaktyki Wścieklizny
   • Poradnia Chorób Tropikalnych
   • Poradnia Chorób Odzwierzęcych
   • Poradnia Profilaktyki i Leczenia Zakażeń Wirusowych
   • Gabinet Medycyny Pracy
   • Wojewódzki Konsultacyjny Punkt Szczepień
   • Izba Przyjęć
   • Oddział Internistyczny-Zakaźny i Niedoborów Odpornościowych
   • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
   • Oddział Pediatrii, Chorób Infekcyjnych i Hepatologii
   • Oddział Chorób Wątroby
   • Oddział Internistyczno-Zakaźny
   • Regionalne Centrum Pozaustrojowych Technik Wspomagania Czynności Wątroby z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   • Apteka
   • Stanowisko Kapelana Szpitalnego
   • Pracownia Diagnostyki Obrazowej
   • Pracownia Endoskopii
   • Zespół Centralnej Sterylizacji i DDD
  • Naczelna Pielęgniarka
   • Pielęgniarki Oddziałowe
  • Zastępca Dyrektora do spraw Eksploatacji i Rozwoju
   • Dział Administracyjny i do spraw Żywienia
    • Sekcja Administracji
     •  Sekcja Żywienia
   • Sekcja techniczna
   • Sekcja do spraw Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
   • Zespół Kontrolii Zakażeń Zakładowych
   • Koordynator do spraw Jakości i Epidemiologii
   • Sekcja do spraw Informatyki
   • Sekcja do spraw Controlingu i Analiz
   • Kierownik Działu diagnostyki Laboratoryjnej
    • Sekcja Biologii Molekularnej
    • Sekcja Imunnochemii
    • Sekcja Chemii Klinicznej i Hematologii
  • Kancelaria
  • Sekcja do spraw Osobowych i Płac
  • Stanowisko do spraw Audytu
  • Stanowisko do spraw Obronnych
  • Stanowisko do spraw Ochrony przeciw pożarowej
  • Stanowisko do spraw BHP