Podniesienie standardu usług medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego

Aby otworzyć podgląd naciśnij klawisz Enter.Aby zamknąć podgląd wciśnij klawisz escape

ZPORR   herb woj      flaga ue

 

Projekt "Podniesienie standardu usług medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego", który wchodził w skład Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, sfinansowany został ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz środków Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

Realizacja tego projektu pozwoliła na zakup dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno - Zakaźnego następującego sprzętu:

• Myjnia dezynfektor Steelco DS. 600/2
• System detekcji gazów Alter typ SDG
• Przelotowy sterylizator parowy MMM Unisteri szt.2 wraz z zestawem komputerowym
• Komora Dezynfekcyjna materacy, kocy i poduszek Belimed DDA-7 wraz z wytwornicą pary i wyposażeniem
• Urządzenie do mycia łóżek i sprzętu medycznego WordChem
• Sterylizator Gazowy 3M SteriVac 5 XL wraz z systemem utylizacji tlenku etylenu
• Zgrzewarka rotacyjna do rękawów papierowo-foliowych Hawo 650 DEL

 

Wymieniony sprzęt medyczny stanowi wyposażenie Centralnej Sterylizatorni, która świadczy usługi w zakresie mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego dla wszystkich oddziałów, poradni i pracowni Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno - Zakaźnego .

Schemat organizacyjny pomieszczeń oraz wyposażenie odpowiada wymaganiom aktualnych norm i przepisów prawnych, w tym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 

Metodami sterylizacji stosowanymi w szpitalu są:

• Para wodna nadciśnieniu (134oC i 121oC)
• Niskotemperaturowa (tlenek etylenu 37oC i 55oC)Kontrola skuteczności procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji przeprowadzona jest metodami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi, a wydruk kontrolny każdego procesu jest przechowywany i archiwizowany.

W skład struktury organizacyjnej Centralnej Sterylizatorni wchodzi również Centralna Stacja Mycia i Dezynfekcji Łóżek, świadcząca usługi w zakresie mycia i dezynfekcji łóżek oraz dezynfekcji: materacy, kocy, poduszek i pościeli.

Zakupiony sprzęt znacząco poprawił jakość świadczonych usług oraz skrócił czas oczekiwania na badania diagnostyczne i hospitalizację. Umożliwił jednocześnie przystosowanie szpitala do standardów w zakresie bezpieczeństwa oraz norm UE.

 

Myjnia dezynfektor Steelco DS. 600/2 przekazana do użytkowania 13.05.2010r.

1 2

 

System detekcji gazów Alter typ SDG wraz z panelem sterowania do sterylizatora gazowego 3M SteriVac 5 XL przekazany do użytkowania 11.05.2010r.

3

 

Przelotowy sterylizator parowy MMM Unisteri szt.2 wraz z zestawem komputerowym przekazane do użytkowania 27.05.2010r.

 4

5 6

 

Komora Dezynfekcyjna materacy, kocy i poduszek Belimed DDA-7 wraz z wytwornicą pary i wyposażeniem przekazana do użytkowania 18.06.2010r.

7 8

 

Urządzenie do mycia łóżek i sprzętu medycznego WordChem przekazane do użytkowania 31.05.2010r.

9 10

 

Sterylizator Gazowy 3M SteriVac 5 XL wraz z systemem utylizacji tlenku etylenu przekazany do użytkowania 27.07.2010r.

11

12

 

Zgrzewarka rotacyjna do rękawów papierowo-foliowych Hawo 650 DEL przekazana do użytkowania 31.05.2010r.

14

15