UE Fundusze Europejskie C19 

Tytuł projektu: Zakup aparatury medycznej oraz wyposażenia i środków ochrony osobistej dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno - Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy

Cel projektu: wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność

Wartość projektu: 4 825 551,96 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 825 551,96 zł

 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

 

Informacja dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno – Zakaźnego imienia Tadeusza Browicza w Bydgoszczy  zaangażowanych w realizację projektu:

Zakup aparatury medycznej oraz wyposażenia i środków ochrony osobistej dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno - Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy

UE Fundusze Europejskie C19

o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno – Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy , na podstawie § 4 ust. 18 umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.11.03.00-00-0023/22-00/169/710 informuje pracowników zaangażowanych w realizacją przedmiotowego projektu, iż na stronie internetowej wsoz.pl znajdują się informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

1. specjalny adres e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub

2. elektroniczny system zgłoszeń za formularza, dostępnego na stronie internetowej:

https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf


unijne logo

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno – Zakaźny im. T. Browicza realizuje projekt „Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktycznei zabezpieczające skierowane do służb medycznych”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych,

Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych.

Program polega na zakupie materiałów medycznych i środków ochrony osobistej dla pracowników ochrony zdrowia.


 

unijne logo

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno – Zakaźny im. T. Browicza realizuje projekt „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

Projekt realizowany w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:

Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry,

Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną,

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.

Celem programu jest: doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Program polega na zakupie sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych do walki z COVID-19.

Wartość projektu: 5 784 343,22 zł.

Dofinansowanie :
- 90 % ze środków EFRR w kwocie: 5 205 908,89 zł.
- 10 % ze środków Budżetu Państwa w kwocie: 578 434,33 zł.


 

unijne logo 

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno – Zakaźny im. T. Browicza realizuje projekt „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:

Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry,

Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną,

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.

Celem programu jest: doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Program polega na zakupie sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych do walki z COVID-19.

Wartość projektu: 6 218 899,84 zł.

Wydatki kwalifikowalne: 6 012 230,81 zł.

Dofinansowanie :
- 90 % ze środków EFRR w kwocie: 5 411 007,73 zł.
- 10 % ze środków Budżetu Państwa w kwocie: 601 223,08 zł.


 

unijne logo

Adaptacja pomieszczeń parteru budynku C na oddział anestezjologii i intensywnej terapii, wraz z wyposażeniem Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno – Zakaźnego w Bydgoszczy

Cel projektu: podniesienie jakości świadczonych usług z zakresu anestezjologii i ntensywnej terapii w zakresie chorób zakaźnych układu pokarmowego.

Beneficjent: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno – Zakaźny im. T. Browicza  


 

 

Podniesienie standardu usług medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego

Aby otworzyć podgląd naciśnij klawisz Enter.Aby zamknąć podgląd wciśnij klawisz escape

ZPORR   herb woj      flaga ue

 

Projekt "Podniesienie standardu usług medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego", który wchodził w skład Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, sfinansowany został ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz środków Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

Realizacja tego projektu pozwoliła na zakup dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno - Zakaźnego następującego sprzętu:

• Myjnia dezynfektor Steelco DS. 600/2
• System detekcji gazów Alter typ SDG
• Przelotowy sterylizator parowy MMM Unisteri szt.2 wraz z zestawem komputerowym
• Komora Dezynfekcyjna materacy, kocy i poduszek Belimed DDA-7 wraz z wytwornicą pary i wyposażeniem
• Urządzenie do mycia łóżek i sprzętu medycznego WordChem
• Sterylizator Gazowy 3M SteriVac 5 XL wraz z systemem utylizacji tlenku etylenu
• Zgrzewarka rotacyjna do rękawów papierowo-foliowych Hawo 650 DEL

 

Wymieniony sprzęt medyczny stanowi wyposażenie Centralnej Sterylizatorni, która świadczy usługi w zakresie mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego dla wszystkich oddziałów, poradni i pracowni Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno - Zakaźnego .

Schemat organizacyjny pomieszczeń oraz wyposażenie odpowiada wymaganiom aktualnych norm i przepisów prawnych, w tym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 

Metodami sterylizacji stosowanymi w szpitalu są:

• Para wodna nadciśnieniu (134oC i 121oC)
• Niskotemperaturowa (tlenek etylenu 37oC i 55oC)Kontrola skuteczności procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji przeprowadzona jest metodami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi, a wydruk kontrolny każdego procesu jest przechowywany i archiwizowany.

W skład struktury organizacyjnej Centralnej Sterylizatorni wchodzi również Centralna Stacja Mycia i Dezynfekcji Łóżek, świadcząca usługi w zakresie mycia i dezynfekcji łóżek oraz dezynfekcji: materacy, kocy, poduszek i pościeli.

Zakupiony sprzęt znacząco poprawił jakość świadczonych usług oraz skrócił czas oczekiwania na badania diagnostyczne i hospitalizację. Umożliwił jednocześnie przystosowanie szpitala do standardów w zakresie bezpieczeństwa oraz norm UE.

 

Myjnia dezynfektor Steelco DS. 600/2 przekazana do użytkowania 13.05.2010r.

1 2

 

System detekcji gazów Alter typ SDG wraz z panelem sterowania do sterylizatora gazowego 3M SteriVac 5 XL przekazany do użytkowania 11.05.2010r.

3

 

Przelotowy sterylizator parowy MMM Unisteri szt.2 wraz z zestawem komputerowym przekazane do użytkowania 27.05.2010r.

 4

5 6

 

Komora Dezynfekcyjna materacy, kocy i poduszek Belimed DDA-7 wraz z wytwornicą pary i wyposażeniem przekazana do użytkowania 18.06.2010r.

7 8

 

Urządzenie do mycia łóżek i sprzętu medycznego WordChem przekazane do użytkowania 31.05.2010r.

9 10

 

Sterylizator Gazowy 3M SteriVac 5 XL wraz z systemem utylizacji tlenku etylenu przekazany do użytkowania 27.07.2010r.

11

12

 

Zgrzewarka rotacyjna do rękawów papierowo-foliowych Hawo 650 DEL przekazana do użytkowania 31.05.2010r.

14

15