Nazwa badaniaCena
Ag Cryptococcus w PMR 53 zł
Ag Cryptococcus w surowicy 53 zł
Ag HBe 33 zł
Ag HBs ilościowo 35 zł
Ag HBs jakościowo 15 zł
Albumina w PMR 32 zł
Albumina w surowicy 23 zł
Aminotransferaza alaninowa (ALAT) 4 zł
Aminotransferaza asparaginianowa (AspAT) 4 zł
Amylaza w moczu 9 zł
Amylaza w surowicy 11 zł
Anty - CMV IgG 47 zł
Anty - CMV IgM 44 zł
Anty - EBV IgG 75 zł
Anty - EBV IgM 42 zł
Anty - HAV IgM 56 zł
Anty - HBc IgM 87 zł
Anty - HBc total 21 zł
Anty - HBe 35 zł
Anty - HBs 33 zł
Anty - HCV 22 zł
Anty – HIV1/HIV2 + Ag p24 31 zł
ANTYBIOGRAM 35 zł
Antybiogram E-test MIC 1 lek 41 zł
Antygen karcynoembrionalny (CEA) 25 zł
Antygen Pneumocystis jiroveci (BAL) 115 zł
Antygen Pneumocystis jiroveci (plwocina) 115 zł
Antygen Pneumocystis jiroveci (wymaz) 115 zł
Antygeny bakteryjne w płynie mózgowo-rdzeniowym 93 zł
Antystreptolizyna (ASO) 28 zł
Badanie w kierunku Chlamydia trachomatis 85 zł
Badanie w kierunku łupieżu pstrego, rumieniowego 29 zł
Badanie w kierunku nużycy - Demodex spp. 34 zł
Badanie w kierunku rzeżączki 41 zł
Badanie w kierunku rzęsistka pochwowego 29 zł
Białko całkowite 6 zł
Białko C-reaktywne (CRP) 9 zł
Białko w moczu 9 zł
Bilirubina bezpośrednia 11 zł
Bilirubina całkowita 5 zł
Borrelia - test potwierdzenia IgG (PMR) 127 zł
Borrelia - test potwierdzenia IgG (surowica) 127 zł
Borrelia - test potwierdzenia IgM ( surowica) 127 zł
Borrelia - test potwierdzenia IgM (surowica) (PMR) 127 zł
Borrelia IgG (PMR) 26 zł
Borrelia IgG (surowica) 25 zł
Borrelia IgM ( PMR) 26 zł
Borrelia IgM (surowica) 25 zł
Ceruloplazmina 26 zł
Chlorki 5 zł
Cholesterol całkowity 6 zł
Cholesterol frakcji HDL 8 zł
Clostridium difficile PCR 348 zł
CMV - IgG awidność 79 zł
Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT) 18 zł
D-Dimery 46 zł
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 7 zł
Fosfataza alkaliczna (ALP) 6 zł
Fosfor nieorganiczny 20 zł
Fosfor nieorganiczny w moczu porannym 20 zł
FT3 34 zł
FT4 34 zł
Gazometria 31 zł
Genotyp HCV 715 zł
Glukoza 5 zł
HBV DNA 147 zł
HCV RNA (ilościowo) 165 zł
HCV RNA ( jakościowo) 153 zł
HIV 1/2 - test potwierdzenia 187 zł
HIV-1 RNA 181 zł
HLA B 27 115 zł
Identyfikacja drobnoustrojów tlenowych panel biochemiczny 25 zł
IgG w PMR 31 zł
Immunoglobuliny klasy IgA (IgA) 15 zł
Immunoglobuliny klasy IgG (IgG) 15 zł
Immunoglobuliny klasy IgM IgM) 15 zł
Indeks IgG 100 zł
Interleukina 28B 143 zł
Kał - badanie w kierunku Campylobacter 49 zł
Kał - badanie w kierunku Norowirusów 40 zł
Kał - badanie w kierunku pasożytów 69 zł
Kał - badanie w kierunku Rotawirusów i Adenowirusów 25 zł
Kał - Clostridium – test przesiewowy 80 zł
Kał - krew utajona 18 zł
Kał - stopień strawienia 19 zł
Kinaza kreatynowa (CK) 11 zł
Kreatynina 4 zł
Krioglobuliny 15 zł
Kwas moczowy 15 zł
Kwasy żółciowe 21 zł
LE - test lateksowy 38 zł
Liczba Addisa 10 zł
Limfocyty CD4/CD8 CD3/CD8 95 zł
Lipaza 22 zł
Mikrobiologiczna kontrola czystości powierzchni, rąk 43 zł
Mleczany 31 zł
Mocz - badanie ogólne 13 zł
Mocz - dobowa utrata białka 14 zł
Mocz - dobowa utrata fosforu 20 zł
Mocz - dobowa utrata potasu 7 zł
Mocz - dobowa utrata sodu 7 zł
Mocznik 5 zł
Morfologia + płytki 15 zł
Mutanty HBV 602 zł
Ocena biocenozy pochwy - preparat bezpośredni 14 zł
Odczyn FTA 29 zł
Odczyn FTA-ABS 43 zł
Odczyn RPR 17 zł
Odczyn TPHA 33 zł
Oporność osmotyczna erytrocytów 23 zł
Osad moczu 9 zł
Płyn mózgowo-rdzeniowy - badanie ogólne 54 zł
Płyn mózgowo-rdzeniowy – sedymentacja 27 zł
Płyny z jam ciała - badanie ogólne 41 zł
Płyny z jam ciała - leukocyty 15 zł
Płyny z jam ciała - sedymentacja 27 zł
Porfiryny całkowite w moczu 13 zł
Posiew ogólny różne materiały rana/ropa 40 zł
Posiew Krwi 43 zł
Posiew moczu 31 zł
Posiew mykologiczny (grzyby) 34 zł
Posiew ogólny różne materiały 36 zł
Posiew w kierunku kolonizacji GBS Streptococcusicae 44 zł
Potas 5 zł
Prokalcytonina 91 zł
Proteinogram (surowica) 29 zł
Próba tuberkulinowa 20 zł
Przeciwciała AMA 28 zł
Przeciwciała ANA 27 zł
Przeciwciała LKM 33 zł
Przeciwciała SMA 24 zł
Retikulocyty 20 zł
Rozmaz krwi (mikroskopowy) 17 zł
Sód 5 zł
Standardowa identyfikacja drobnoustrojów 13 zł
Toxocara canis IgG 36 zł
Toxoplasma gondi IgG 33 zł
Toxoplasma gondi IgM 27 zł
Toxoplazma gondi IgG awidność 97 zł
Triglicerydy 7 zł
TSH 28 zł
Wapń całkowity 11 zł
Wapń całkowity w moczu porannym 11 zł
Wapń zjonizowany 35 zł
Wskaźnik protrombinowy (INR) 17 zł
Wymaz w kierunku grypy A i B 40 zł
Wymaz z odbytu w kierunku owsików 10 zł
Zeskrobiny z języka w kierunku grzybów 8 zł
Żelazo 6 zł
α - Fetoproteina (AFP) 31 zł
α1-antytrypsyna (AAT) 33 zł
γ-glutamylotranspeptydaza (GGTP) 5 zł