Koszt osobodnia na oddziale:

Lp. Nazwa oddziału Cena 
1. Oddział Internistyczno-Zakaźny i Niedoborów Odpornościowych         1 507 zł
2. Oddział Obserwacyjno - Zakaźny         1 603 zł
3. Oddział Chorób Wątrby        1 396 zł
4. Oddział Pediatrii, Chorób Infekcyjnych i Hepatologii        1 859 zł
5. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii         9 262 zł
6. Oddział Internistyczno - Zakaźny        1 547 zł