Cennik badań diagnostycznych wykonywanych w Pracowni Endoskopii:

Lp.

Kod procedury

Rodzaj badania

Cena

1

44.13

Gastroskopia diagnostyczna

280 zł

2

44.13

Gastroskopia z 1 Hist-Pat

400 zł

3

44.13

Gastroskopia z   Hist-Pat2

500 zł

4

44.13

Gastroskopia z testem ureazowym

280 zł

5

45.231

Kolonoskopia diagnostyczna

500 zł

6

45.231

Kolonoskopia Hist-Pat szczypce

720 zł

7

45.231

Kolonoskopia 2  Hist-Pat szczypce

800 zł

8

45.231

Kolonoskopia z polipektomią

1 550 zł

 

Cennik zabiegów dermatologicznych:

Lp.

Kod procedury

Rodzaj badania

Cena

1

 

Elektrokoagulacja  - 1 zmiana

150 zł

2

 

Elektrokoagulacja -  5 zmian

300 zł

3

 

Kriochirurgia - 1 zmiana

140 zł

4

 

Laserowe usunięcie - 1 zmiana

180 zł

5

 

Badanie HIST.-PAT.

195 zł

6

 

Chirurgiczne wycięcie -  1 zmiany ze znieczuleniem

270 zł

7

 

Znieczulenie miejscowe - dodatkowo płatne

49 zł

 

Odpis dokumentacji medycznej:

Lp.

Kod procedury

Rodzaj badania

Cena

1

 

Odpis dokumentacji medycznej 1 str.

0,50 zł

 

Cennik badań wykonywanych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej:

Lp.

Kod procedury

Rodzaj badania

Cena

1

87.030

TK głowy bez kontrastu

490 zł

2

87.031

TK głowy z kontrastem

650 zł

3

87.030

TK zatok przynosowych bez kontrastu

490 zł

4

87.031

TK zatok przynosowych z kontrastem

650 zł

5

87.034

TK twarzoczaszki bez kontrastu

490 zł

6

87.035

TK twarzoczaszki z kontrastem

650 zł

7

87.036

TK szyi bez kontrastu

490 zł

8

87.037

TK szyi z kontrastem

650 zł

9

88.383

TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu

560 zł

10

88.384

TK kręgosłupa szyjnego z kontrastem

760 zł

11

88.385

TK kręgosłupa piersiowego bez kontrastu

560 zł

12

88.386

TK kręgosłupa piersiowego z kontrastem

760 zł

13

88.387

TK kręgosłupa lędźwiowego bez kontrastu

560 zł

14

88.388

TK kręgosłupa lędźwiowego z kontrastem

760 zł

15

87.410

TK klatki piersiowej bez kontrastu

650 zł

16

87.411

TK klatki piersiowej z kontrastem

850 zł

17

87.410

TK klatki piersiowej i jamy brzusznej bez kontrastu

877 zł

18

87.411

TK klatki piersiowej i jamy brzusznej z kontrastem

1 077 zł

19

88.010

TK jamy brzusznej bez kontrastu

650 zł

20

88.012

TK jamy brzusznej z kontrastem

850 zł

21

88.010

TK jamy brzusznej i miednicy bez kontrastu

877 zł

22

88.012

TK jamy brzusznej i miednicy z kontrastem

1 077 zł

23

87.033

Angio TK głowy

707 zł

24

87.033

Angio TK szyi

707 zł

25

87.415

Angio TK klatki piersiowej

890 zł

26

88.013

Angio TK jamy brzusznej

890 zł

27

88.381

Angio TK kończyny górnej

890 zł

28

88.381

Angio TK kończyny dolnej

890 zł

29

88.301

TK kończyny górnej bez kontrastu

650 zł

30

88.302

TK kończyny górnej z kontrastem

850 zł

31

88.303

TK kończyny dolnej bez kontrastu

650 zł

32

88.304

TK kończyny dolnej z kontrastem

850 zł

33

88.389

TK inne okolice anatomiczne z kontrastem

850 zł

34

88.713

USG tarczycy i przytarczyc

200 zł

35

88.714

USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych

250 zł

36

88.715

USG węzłów chłonnych szyi

200 zł

37

88.717

USG ślinianek

200 zł

38

88.718

USG przezciemiączkowe głowy

200 zł

39

88.732

USG piersi

250 zł

40

88.733

USG płuc

200 zł

41

88.734

USG jam opłucnych

200 zł

42

88.735

USG grasicy

200 zł

43

88.738

USG klatki piersiowej

200 zł

44

88.751

USG Doppler tętnic nerkowych

250 zł

45

88.761

USG jamy brzusznej

200 zł

46

88.769

USG powłok brzucha

200 zł

47

88.775

USG Doppler żył układu wrotnego

250 zł

48

88.776

USG Doppler tętnic kończyny górnej

250 zł

49

88.776

USG Doppler żył kończyny górnej

250 zł

50

88.777

USG Doppler tętnic kończyny dolnej

250 zł

51

88.777

USG Doppler żył kończyny dolnej

250 zł

52

88.779

USG pachwin

200 zł

53

88.791

USG tkanek miękkich (jedna okolica)

200 zł

54

88.793

USG stawu kończyny górnej (jeden staw)

250 zł

55

88.793

USG stawu kończyny dolnej (jeden staw)

250 zł

56

88.794

USG barku

200 zł

57

88.795

USG stawu łokciowego

250 zł

58

88.796

USG drobnych stawów (jedna okolica)

250 zł

59

88.797

USG stawów biodrowych (oba stawy)

250 zł

60

88.798

USG stawu kolanowgo (jeden staw)

250 zł

61

88.799

USG moszny w tym jąder i najądrzy

250 zł

62

88.721

Echokardiografia

300 zł

63

50.19

Fibroscan

270 zł

64

87.221

Zdjęcie RTG kręgosłupa szyjnego

200 zł

65

87.231

Zdjęcie RTG kręgosłupa piersiowego

200 zł

66

87.241

Zdjęcie RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego

200 zł

67

87.29

Zdjęcie rtg kręgosłupa - inne

200 zł

68

87.431

Zdjęcie rtg żeber/mostka/obojczyków

200 zł

69

87.440

Rutynowe zdjęcie rtg klatki piersiowej

200 zł

70

87.440

Zdjęcie rtg klatki piersiowej - inne

200 zł

71

88.16

Zdjęcie rtg przestrzeni zaotrzewnowej - inne

200 zł

72

88.191

Inne RTG brzucha

200 zł

73

88.249

Zdjęcie rtg kości barku i ramienia

200 zł

74

88.22

Zdjęcie rtg kości łokcia/przedramienia

200 zł

75

88.23

Zdjęcie rtg nadgarstka/dłoni

200 zł

76

88.24

Zdjęcie RTG kości kończyny górnej - inne

200 zł

77

88.26

Zdjęcie rtg kości miednicy/biodra- inne

200 zł

78

88.27

Zdjęcie rtg uda/kolana/podudzia

200 zł

79

88.28

Zdjęcie rtg kostki/stopy

200 zł

80

88.291

Zdjęcie RTG kości kończyny dolnej - inne

200 zł

81

88.39

Inne badania rtg

200 zł

82

88.339

Inne zdjęcie RTG układu kostnego

200 zł

83

88.35

Inne RTG tkanek miękkich kończyny górnej

200 zł

84

88.37

Inne RTG tkanek miękkich kończyny dolnej

200 zł

85

88.39

Zdjęcie rtg - inne

200 zł

86

87.0

Badania rtg tkanek miękkich twarzy, głowy i szyi

200 zł

87

87.176

Badania rtg twarzy, głowy i szyi - inne

200 zł

88

87.39

Badanie rtg tkanek miękkich klatki piersiowej

200 zł

89

87.176

Zdjęcie rentgenowskie czaszki - inne

200 zł

90

87.699

Diagnostyczne badania radiologiczne

200 zł

91

87.164

RTG zatok przynosowych

200 zł

92

89.52

EKG

92 zł

93

 

Konsultacja radiologiczna

210 zł

 

Cennik procedur medycznych wykonywanych w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:

Lp.

Kod procedury

Nazwa towaru/usługi

Cena zewnętrzna

1

 

Badanie EKG

92 zł

2

 

Iniekcja domięśniowa/podskórna

18 zł

3

 

Nebulizacja

28 zł

4

 

Opatrunek

28 zł

5

 

Podanie leku drogą dożylną

28 zł

6

 

Usunięcie  ciała obcego

37 zł

7

 

Usunięcie  szwów

21 zł

8

 

Wlew dożylny

42 zł

9

 

Konsultacja

180 zł