Koszty obejmują:

             ocena ryzyka na podstawie badań potencjalnego źródła zakażenia

             opieka lekarsko-pielęgniarska i badania u osoby eksponowanej

             koszt leków stosowanych w profilaktyce poekspozycyjneJ

 

1. Ocena ryzyka na podstawie badań potencjalnego źródła zakażenia:

Test

Cena

anty-HIV

42

anty-HCV

27

AgHBs

23

Koszt ogółem

92

 

2. Opieka medyczna i badania u pracownika eksponowanego na zakażenie:

Test

Ilość badań w okresie obserwacji

Cena jednostkowa

 

Wartość

anty-HIV

4

42

168

anty-HBs

1

34

34

anty-HBc total

1

29

29

anty-HCV*

4

27

108

AgHBs

3

23

69

Badania laboratoryjne

6

84

504

Test ciążowy

1

23

23

Koszt ogółem

935

* w przypadku narażenia na HCV

6 wizyt kontrolnych po 180PLN = 1080 PLN

          W przypadku konieczności hospitalizacji, opłata 900 zł + koszt wykonanych badań + koszt podanych leków + profilaktyka czynno-bierna (szczepienia + swoista immunoglobulina).

 

3. Koszt leków stosowanych w profilaktyce poekspozycyjnej:

Rekomendowany zestaw leków w PLN

Emtricitabine/tenofovir 30 tabl.+ Isentress 60 tabl.

444,96 + 3169,52

Immunoglobulina anty HBS 1 amp. (ilość amp. w zależności od wagi)

295,92

 

4. Cennik badań laboratoryjnych dla zakładów karnych z którymi Szpital posiada umowę

 

Lp.

Rodzaj badania

Cena

1

Limfocyty CD3/CD4/CD8

42 zł (cena bez kosztu materiałowego)

2

Wiremia HIV-1 RNA metodą PCR

50 zł (cena bez kosztu materiałowego)

3

HLA B57

250 zł (koszt całkowity)

  

Koszty procedury mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych cen leków.