Dyrektor Naczelny

mgr Grażyna Welter

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska

Z-ca Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju

prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota

p.o. Głównego Księgowego

mgr Anna Zaremba

Naczelna Pielęgniarka

mgr Katarzyna Zieniewicz-Cieślik

Zakładowa Organizacja Związkowa Pielęgniarek i Położnych

Renata Białka

Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarnośœć”

Emilia Pietrzkiewicz

Inspektor Ochrony Danych Osobowych”

mgr Marta Zielińska-Adamczyk