Zamówienie publiczne oznacza odpłatną umowę, zawieraną między podmiotem publicznym a wykonawcą, której przedmiotem mogą są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Udzielanie zamówienia publicznego, stosuje się dla zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych. Reguluje to ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, która implementuje do prawa polskiego przepisy odpowiednich Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady. https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-unijne/dyrektywy

Na gruncie ww. przepisów zamawiający prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jest zobowiązany do kierowania się fundamentalnymi zasadami:

  • uczciwej konkurencji (w tym równego traktowania wykonawców, proporcjonalności i przejrzystości, bezstronności);
  • jawności;
  • przejrzystości;
  • proporcjonalności.

Więcej informacji na https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy

W Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno – Zakaźnym im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy z upoważnienia Dyrektora procedury przetargowe prowadzi Inspektor ds. Zamówień Publicznych –  Adam Renk (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 52 325 56 82).

Szpital udostępnia Państwu możliwość składania ofert, zadawania pytań oraz śledzenia postępowań przetargowych na swojej stronie internetowej przeznaczonej do prowadzenia postępowań przetargowych: https://portal.smartpzp.pl/wsoz.bydgoszcz