Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w marcu 2020 roku planowana jest kasacja dokumentacji medycznej wytworzonej przed rokiem 2000.

Zgodnie z § 50 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2006 r.) po upływie okresów przechowywania, dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana na wniosek: pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci pacjenta - osoby przez niego upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu, za pokwitowaniem.

Wnioski zawierające:

    • dane osobowe pacjenta (imię, nazwisko, nr PESEL)

    • adres zamieszkania (aktualny i z przed roku 2000)

    • przybliżone daty udzielenia œświadczeń medycznych

    • rodzaj udzielonego œświadczenia (np. hospitalizacja, porada w Przychodni Przyszpitalnej)

    • numer telefonu wnioskodawcy

prosimy składać do 15 lutego 2020 w sekretariacie Szpitala lub za poœśrednictwem poczty.

 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji WSOZ (.pdf)