Przy przyjęciu do szpitala / poradni należy okazać następujące dokumenty:

  • dowód osobisty (osoby pełnoletnie)

  • legitymacja ucznia/studenta (osoby uczące się)

  • dowód ubezpieczenia zdrowotnego Więcej informacji...

  • skierowanie (jeœśli jest wymagane) Więcej informacji...

Warto zabrać ze sobą również:

  • dane pracodawcy (nazwa, adres, NIP), gdyż może zaistnieć koniecznoœść wystawienia zwolnienia lekarskiego

  • wczeœśniejszą dokumentację medyczną

  • w przypadku dzieci - książeczkę zdrowia dziecka