Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza jest przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność wejścia i parkingu

Budynek Szpitala jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową, posiada wyznaczone miejsce parkingowe.

Z parkingu do budynku prowadzą utwardzone dojścia nieposiadające utrudnień z wjazdem wózka oraz podjazdy o łagodnych kątach nachylenia.

parking

podjazd1

WSOZ podjazd 2

Dostępność budynku

Przy wjeździe do Szpital znajduje się portiernia oraz tablica służący do zapoznania się z układem przestrzennym Szpitala.

tablica

W Szpitalu znajdują się windy ogólnodostępne osobowe z informacją głosową oraz oznaczeniami w systemie Braill’a

winda 3 12.03.2024

winda

W Szpitalu znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz posadzki antypoślizgowe.

WSOZ lazienka 1WSOZ toaleta 2

 WSOZ podloga