Herb Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Organem tworzącym dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy zlokalizowany jest częściowo w historycznych budynkach ufundowanych przez hrabinę Potulicką i doktora Jurasza. Ponad stuletnie budynki swoim wyglądem wprowadzają w błąd, gdyż stoją w sprzeczności z ich wnętrzem. W nich oraz nowych obiektach szpitala mieszczą się sale chorych, nowoczesne gabinety zabiegowe i diagnostyczne. Sale chorych wyposażone są w bezpłatną telewizję i internet.

 

Zdjęcie szpitala Zdjęcie szpitala od strony rzeki

 

Wykorzystuje się tu najnowocześniejsze metody laboratoryjnego, obrazowego i endoskopowego diagnozowania zakażeń i chorób zakaźnych. W szpitalu obowiązują najwyższe standardy dezynfekcji i sterylizacji sprzętu oraz procedur bezpieczeństwa pacjentów. Sprzyjają temu izolatki wyposażone w łazienki i toalety oraz możliwość dezynfekcji sal chorych zestawami ultrafioletowymi w trakcie pobytu pacjentów.

Szpital otacza pacjentów opieką szpitalną i ambulatoryjną w zakresie chorób zakaźnych. Na bazie szpitala funkcjonuje sześć oddziałów: Oddział Chorób Wątroby (30-łóżkowy), Oddział Obserwacyjno-Zakaźny (16-łóżkowy), Oddział Internistyczno-Zakaźny (14 - łóżkowy), Oddział Internistyczno-Zakaźny i Niedoborów Odpornościowych (30-łóżkowy), Oddział Pediatrii, Chorób Infekcyjnych i Hepatologii (30-łóżkowy), Regionalne Centrum Pozaustrojowych Technik Wspomagania Czynności Wątroby z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Na bazie Szpitala funkcjonuje Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii CM UMK.

W Bydgoszczy po raz pierwszy zerwano z obowiązującym w latach 80-tych ubiegłego stulecia zwyczajem pełnej izolacji chorych na AIDS. W konsekwencji zakażeni HIV przyjmowani byli tu od 1989 roku podobnie jak inni pacjenci, przez co unikano ich stygmatyzacji. Tak zwany „model bydgoski” obowiązuje w całym kraju. Szpital posiada certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości oraz ISO 9001:2008. Jest akredytowany do specjalizowania zakaźników i pediatrów oraz prowadzenia staży cząstkowych dla innych specjalności. Szpital jest siedzibą konsultanta wojewódzkiego w chorobach zakaźnych.

W szpitalu pracuje kilkudziesięciu lekarzy, w tym specjalistów chorób zakaźnych, wewnętrznych, dziecięcych, gastroenterologii i radiologii. Wśród nich znajduje się 11 doktorów nauk medycznych, dwóch doktorów habilitowanych i dwóch profesorów nauk medycznych. 

W strukturze szpitala znajduje się Wojewódzka Przychodnia Chorób Zakaźnych oraz Wojewódzka Przychodnia Dermatologiczna. 

Szpital pracuje w systemie całodobowym.