PUNKT POBRAŃ przy WSOZ (ul. Św. Floriana 12)

Informujemy, iż od dnia 05.07.2021 ulegnie zmianie funkcjonowanie punktu drive - thru.

Punkt wymazowy w WSOZ czynny będzie od poniedziałku do środy w godz. 08.30- 10.30 oraz w niedzielę w godz. 15.00-17.00.

Warunkiem pobrania wymazu jest elektroniczne skierowanie w EWP od lekarza POZ / SANATORIUM bądź innego uprawnionego zleceniodawcy.

Po wykonaniu badania wynik dostępny będzie na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP).

Odbiór wyniku badania zleconego przez lekarza POZ możliwy jest WYŁĄCZNIE u lekarza, który wystawił skierowanie na badanie.
Laboratorium nie jest uprawnione do udzielania informacji na temat wyniku badania zleconego przez lekarza POZ.

covid przed badaniem

 

DLA OSÓB ZLECAJĄCYCH

TREŚĆ KOMUNIKATU KUJAWSKO – POMORSKIEGO OW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA:

 

Komunikat w sprawie konieczności zlecenia za pośrednictwem EWP testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2.

Przypominamy, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, testy diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2 finansowane ze środków publicznych zlecane są wyłącznie za pośrednictwem systemu EWP, z wyjątkiem testów zlecanych
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego stanowiącego moduł Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 lub, w niektórych przypadkach, poprzez aplikację

http://www.gabinet.gov.plwww.gabinet.gov.pl

 

Niedopuszczalne i niezgodne z przepisami jest brak wprowadzenia zlecenia testów w odpowiednim rejestrze, a także wysyłanie próbek do laboratorium bez wcześniejszego przekazania zlecenia w systemie.

 

Narodowy Fundusz Zdrowia, na podstawie umów z laboratoriami, pokrywa koszty jedynie testów zleconych za pośrednictwem systemu EWP. Badania diagnostyczne zlecone w inny niż powyżej opisany sposób nie mogą być finansowane przez NFZ na podstawie umów.