Wojewódzki Szpital Obserwacyjno – Zakaźny im. Tadeusza Browicza realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich pn. Wyposażenie pracowni endoskopii Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy ukierunkowane na rozwój opieki koordynowane.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do badań diagnostycznych realizowanych w ramach AOS Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno Zakaźnego w Bydgoszczy. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zakup następującego wyposażenia:
- 2 sztuki gastroskopu wideo SDTV
- 1 sztuka kolonoskopu wideo SDTV


Planowane efekty:
- przyspieszenie procesu diagnostyki i rozpoczęcia leczenia,
- zapewnienie kompleksowości badań, unowocześnienie metod diagnostycznych,
- podniesienie jakości świadczonych usług medycznych,
- skrócenie czasu oczekiwania na badanie,

Wartość projektu: 210 690,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE:  105 345,00 zł

fundusze europejskie 2