Aktualny plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Zamawiającego dostępny jest w systemie SMARTPZP

https://portal.smartpzp.pl/wsoz.bydgoszcz/public/planPostepowan/planPostepowan.xhtml