Ważne telefony:

52 325-56-00    Centrala

52 325-56-07    Izba Przyjęć

52 304-56-40   Wojewódzka Przychodnia Chorób Zakaźnych - Rejestracja

52 325-58-11    Wojewódzka Przychodnia Dermatologiczna - Rejestracja

 

Informacja dla Pacjentów dotycząca rejestrowania rozmów telefonicznych w Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej

Pacjent ma prawo do...

eWUŚ - Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

Jakie dokumenty należy okazać przy przyjęciu do szpitala / poradni

O dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Osoby nieubezpieczone

Archiwum szpitalne

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej

Jak przygotować się do badań laboratoryjnych

 

Infografika antybiotyki

PRZEZIĘBIENIE? GRYPA? ZDROWIEJ BEZ ANTYBIOTYKÓW! (opis z grafiki powyżej):

 

Pamiętaj! Przyjmuj antybiotyki:
– tylko przepisane przez lekarza
– zgodnie z jego zaleceniami
– doprowadzając kurację do końca

Nadużywanie antybiotyków dziś osłabi ich skuteczność w przyszłości

Utrzymanie skuteczności antybiotyków to odpowiedzialność każdego z nas


Antybiotyki nie leczą ani przeziębienia ani grypy


Plakat sfinansowany ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015”’